wachtdienst

Mannavital Tensoton Comp 60

Mannavital Tensoton Comp 60
€ 13,45
CNK: 2561470
Merk: Mannavital
In voorraad

Natuurlijk bloeddrukverlagend en atheroscleroseremmend voedingssupplement

 • voor het behoud van een gezonde bloeddruk;
 • verlaagt op een natuurlijke manier verhoogde bloeddrukwaarden bij milde tot matige hypertensie;
 • remt tegelijk het proces van atherosclerose af, medeoorzaak van hypertensie;
 • bevat de potente synergie van een gestandaardiseerd extract van olijfblad (Olea europaea) met een extract van hibiscus (Hibiscussabdariffa);
 • vrij van suiker, zoet - en smaakstoffen.

Hypertensie, de "sluipmoordenaar"

Bij het meten van de bloeddruk registreert men de druk op de slagaderwanden tijdens de contractiefase van het hart (de systolische bloeddruk) en tijdens de ontspanningsfase van het hart (de diastolische bloeddruk). Doorgaans spreekt men van een normale bloeddruk tussen 110/70 en 140/90 mm kwikdruk, van matige hypertensie (hoge bloeddruk) tussen 140/90 en 160/95, van echte hypertensie boven 160/95, terwijl boven 180/115 de bloeddruk ernstig verhoogd is. Een andere vuistregel zegt dat de systolische bloeddruk in mm kwikdruk niet meer dan de som van 100 en het aantal levensjaren zou mogen bedragen. Maar waarschijnlijk is de diastolische druk het belangrijkst: het is immers tegen deze druk in dat het hart zich tijdens de samentrekkingsfase moet kunnen ledigen, wat bij te hoge waarden (zeker boven de 100 mm diastolische kwikdruk) de hartspier overmatig zal belasten. In ongeveer 10 % der gevallen van hoge bloeddruk spreekt men van "secundaire hypertensie", namelijk als er een duidelijke onderliggende oorzaak is zoals een nierafwijking, een aortavernauwing, een hormonale stoornis van de schildklier of bijnieren. In 90% der gevallen bestaat er volgens de reguliere geneeskunde geen duidelijke aanwijsbare oorzaak en spreekt men van "essentiële hypertensie". Maar natuurgenezers zijn ervan overtuigd dat factoren als een onvolwaardige voeding, roken, overgewicht, stress, een gebrek aan beweging en het overmatige gebruik van koffie, thee, zout en medicijnen zeker een oorzakelijke rol kunnen spelen. Hypertensie veroorzaakt in veel gevallen geen klachten en wordt daarom ook wel eens als een sluipmoordenaar beschouwd, die zonder duidelijke symptomen hart- en vaatziekten kan veroorzaken. In andere gevallen kunnen hoofdpijn, nekpijn, hartkloppingen, kortademigheid, duizeligheid en gezichtsstoornissen een aanwijzing vormen. Hypertensie dient in elk geval ernstig genomen én behandeld te worden! Omdat het hart meer arbeid moet leveren om het bloed naar de weefsels te sturen kan op de duur de hartspier uitgeput raken: men spreekt dan van hartinsufficiëntie of hartfalen. Verder kan ook de continu verhoogde druk op de vaatwanden zijn tol gaan eisen; in die zin is vooral de hersenbloeding een gevreesde verwikkeling. Ten slotte levert hypertensie ook een belangrijke bijdrage tot atherosclerose (aderverkalking) met het dichtslibben van de slagaderen en draagt ze dus indirect bij tot de meeste hart- en vaataandoeningen, inclusief hartinfarct, trombose en nierfalen. In de reguliere geneeskunde bestaan een aantal categorieën van medicijnen om de bloeddrukwaarden te normaliseren. Ze werken vrij efficiënt, maar eens opgestart moeten ze levenslang doorgenomen worden. En omdat verschillende van deze medicijnen ook bijwerkingen kunnen hebben, is het aan te raden bij beginnende hypertensie met natuurlijke maatregelen het gebruik ervan te vermijden of uit te stellen.

Natuurlijke aanpak

Uiteraard is bij de natuurlijke aanpak van hypertensie het aanpassen van leef- en eetgewoonten cruciaal. Naast stressreductie en het toepassen van ontspanningstechnieken is het belangrijk om de natrium/kaliumbalans in het lichaam te verbeteren door enerzijds extra zouttoevoeging te beperken en anderzijds de hoeveelheid kalium via verse groenten en fruit drastisch op te voeren. Verder dient ook het accent gelegd te worden op magnesiumbronnen als noten, zaden, peulvruchten, groene groenten en volle granen en wordt ook aangeraden geconcentreerde dierlijke voedingsmiddelen (vlees, kaas…) voor een deel te vervangen door plantaardige eiwitten. Daarnaast kan een voedingssupplement als TENSOTON bijdragen tot het normaliseren van de bloeddrukwaarden op een veilige en natuurlijke manier.

Olijfblad (Olea europaea), antihypertensief

Eén van de meest interessante kruiden om toe te passen bij hypertensie is olijfblad (Olea europaea). Het bevat als voornaamste werkzame stof oleuropeïne, een bittere stof die behoort tot de iridoïde glycosiden en waarvan de werking ondersteund wordt door polyfenolen zoals het bioflavenoïde luteoline. Van olijfbladextract is een dosisafhankelijk hypotensief (bloeddrukverlagend) effect aangetoond. In standaard dierenmodellen voor het testen van bloeddrukverlagende medicijnen blijkt olijfbladextract de door L-NAME (nitro-L-arginine methylesther) chemisch opgewekte bloeddrukverhoging te kunnen neutraliseren(1). In een klinische trial leidt een waterig extract van olijfblad tot een significante bloeddrukdaling(2) en een klinisch onderzoek bij tweelingen toonde aan dat 1000 mg olijfbladextract na 6 weken leidde tot een significante daling van de systolische bloeddruk met 13 mm kwikdruk (en van de diastolische bloeddruk met 5 mm kwikdruk). Er zijn minstens twee verklaringen voor dit bloeddrukverlagende effect. Vooreerst zou olijfblad door het inhiberen van het ACE (Angiotensine Converting Enzyme) de omzetting van angiotensine 1 tot het bloeddrukverhogende hormoon angiotensine 2 afremmen. Verder zou olijfbladextract door een antioxiderende werking de door het vaatwandendotheel geproduceerde stof stikstofmonoxide (NO) beschermen tegen degradatie door vrije radicalen, waardoor de natuurlijke bloedvatverwijdende werking van deze substantie wordt behouden. TENSOTON bevat per dagdosis 1000 mg olijfbladextract met minimum 20 % oleuropeïne.

Hibiscus sabdariffa, eveneens antihypertensief

Voor een nog beter bloeddrukverlagend effect werd in TENSOTON olijfblad gekoppeld aan de bloemkelken van Hibiscus sabdariffa (Nederlandse namen: o.a. hibiscus, Jamaicazuring, karkade en roselle), die in de volksgeneeskunde van verschillende zuiderse landen al lang worden ingezet bij hypertensie. De laatste jaren is het hypotensieve (bloeddrukverlagend) effect van hibiscus door klinisch onderzoek gestaafd. Zo leidde de dage-lijkse inname van thee van 10 g hibiscus tot een significante verlaging van de gemiddelde systolische bloeddruk van 139 tot 124 mm kwikdruk en van de diastolische bloeddruk van 91 tot 80 mm kwikdruk, en scoorde hierbij even goed als 50 mg van het bloeddrukverlagende medicijn captopril(3). Een ander klinisch onderzoek toonde aan dat Hibiscus bij gemiddelde uitgangs-waarden van 146,5/97,8 de systolische bloeddruk met gemiddeld 17,1 mm kwikdruk en de diastolische bloeddruk met gemiddeld 12 mm kwikdruk deed dalen(4). Aangetoond is dat hibiscus dit doet door ondermeer de natriurese (natriumuitscheiding) te bevorderen en zoals olijfblad de bloedvatontspannende werking van NO (stikstofmonoxide) te ondersteunen en de vorming van het bloeddrukverhogende angiotensine 2 af te remmen. TENSOTON bevat per dagdosis een extract van 10 g hibiscusbloemkelken met 20 % anthocyanidinen.

TENSOTON remt tevens atherosclerose af

Verder mag van zowel van olijfbladextract als van hibiscusextract geclaimd worden dat ze helpen het proces van atheroclerose ("aderverkalking") af te remmen. Niet alleen is er een dosisafhankelijk cholesterolverlagend effect van aangetoond, ze verhinderen vooral de oxidatie van LDL-cholesterol tot oxycholesterol, de "echte slechte" cholesterol die neerslaat op de vaatwand. Zo dankt olijfblad dit effect aan het sterke antioxiderende vermogen van zijn verschillende polyfenolen, die in verschillende tests significant de oxidatie van LDL-cholesterol sterker afremmen dan vitamine E. Ten slotte is ook aangetoond dat olijfbladextract de adhesie (het verkleven) van bloedplaatjes aan de bloedvatwand vermindert en dat hibiscus natuurlijk antitrombotisch (bloedverdunnend) werkt, wat ook de vorming van atherosclerotische plaques (beslag) helpt af te remmen.

Veilig

TENSOTON is een veilig voedingssupplement. Zowel van het olijfbladextract als van hibiscusextract is een uitstekende tolerantie aangetoond, met afwezigheid van acute en chronische toxiciteit. TENSOTON is vooral bedoeld om in te zetten bij mild tot matig verhoogde bloeddruk (onder de 159 mm systolische en 99 mm diastolische bloeddruk), waarbij nog geen bloeddrukverlagende medicijnen werden ingezet en waarbij ook aanpassingen gebeuren in de levensstijl en in de voedingswijze. Indien wel reeds medicijnen gebruikt worden, wordt aangeraden enkel TENSOTON in te zetten ter vervanging van medicijnen op voorschrift van een arts. Bij gebruik van bloedverdunners van het coumarinetype, TENSOTON enkel op voorschrift van een arts te gebruiken.

Referenties

 1. Khayyal MT, el-Ghazaly MA, Abdallah DM, Nassar NN, Okpanyi SN, Kreuter MH. Blood pressure lowering effect of an olive leaf extract (Olea europaea) in L-NAME induced hypertension in rats

 2. Cherif S, Rahal N, Haouala M, Dargouth F, Gueddiche M, Kallel Z, Balansard G, Boukef K. A clinical trial of a titrated Olea extract in the treatment of essential arterial hypertension

 3. Herrara-Arellano A, Flores-Romero S, Chavez-Soto MA, Torteriello J. Effectiveness and tolerability of a standardized extract from Hibiscus sabdariffa in patients with mild to moderate hypertension : a controlled and randomised clinical trial.

 4. Herrara-Arellano A, Miranda-Sanchez J, Avila-Castro P, Herrera-Alvarez S, Jimenez-Ferrer JE, Zamilpa A, Roman-Ramos R, Ponce-Monter H, Torteriello J. Clinical effects produced by a standardized herbal medicinal product of Hibiscus sabdariffa on patients with hypertension. A randomised, double blind, lisinopril-controlled clinical trial.

Eigenschappen
 1. Glutenvrij niet-gecertificeerd

 2. Zonder suikertoevoeging

 3. Lactosevrij

 4. Vegan

Gebruik

's morgens en 's avonds een tablet innemen

Samenstelling

Actieve ingrediënten per 2 tabletten TENSOTON:

 • 1000 mg Olijfblad (Olea europaea, gestandaardiseerd op 20 % oleuropeïne)
 • 400 mg Hibiscusbloem of Roselle (Hibiscus sabdariffa, gestandaardiseerd op 20 % anthocyanen)
Op voorschrift Nee

Verzonden geneesmiddelen kunnen niet terug genomen worden, behalve in geval van gebrek. Raadpleeg een behandelend arts of uw apotheker indien er bijwerkingen optreden.

Lees aandachtig de bijsluiter.